Rybářům Novoborské organizace

 

Rybářský řád pro rybníky místního významu r. č. 441071/1 a /2

(platnost od 26.3.2017)

  • Před zahájením zapsat nesmazatelným způsobem datum lovu a číslo revíru.
  • Pokud si lovící v daném revíru a daném dni nepřivlastní žádnou ulovenou rybu – proškrtne příslušný řádek vodorovnou čarou a nesmazatelným způsobem.
  • Počet úlovků vyjmenovaných ryb a amura je stanoven na dva kusy v měsíci.
  • Období je stanoveno od 1. do posledního dne v měsíci (14 denní období se ruší).
  • Vyjmenované ryby: kapr, candát, sumec, bolen, amur, štika - nebo kombinace ryb.
  • Počet kusů lína je stanoven na 2 ks denně, nejvýše však 4 ks v měsíci.
  • Lov nástražních rybek do čeřenu lze provádět v souladu s rybářským řádem, bez ohledu na dosažené úlovky vyjmenovaných ryb a amura dle RŘ.

Upozornění: v ostatních případech platí ustanovení platného RŘ Českého rybářského svazu!


 

 

RYBÁŘŮM NOVOBORSKÉ ORGANIZACE

Vyzýváme k odevzdání sumářů pstruhových povolenek!!!!!!!!

Upozorňujeme na včasné odevzdání statistik v určených termínech a zaplacení členského příspěvku nejpozději do konce dubna 2019. Jinak členství zaniká!!

Členský příspěvek pro dospělé činí:…………………………………………….  500,- Kč

                             pro mládež do 18-ti let …………………………………….  200,- Kč

                             pro mládež do 15-ti let  ……………………………………  100,- Kč

Ceník povolenek pro rok 2019  

 Severočeská územní – mimopstruhová                  Celosvazová

Dospělí                        1350,-                                                 2100,-     

 mládež, ZTP*               675,-                                                 1400,-        

děti do 15 let                330,-                                                   700,-                                 

            Severočeská územní – pstruhová

Dospělí                        1400,-                                         2150,-     

 mládež, ZTP*               700,-                                         1450,-**      

 děti dom 15 let            350,-                                           750,-

Celorepublikové  ČRS+MRS         MP   3150,-              P  3250,- 

     

*  držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18 let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu

**  držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež dom 18 let

Platby se provádí přímo hotovostně při odběru členské známky a povolenky.

Členové, kteří se podíleli na hospodářském výsledku v tomto roce a odpracovali nebo doplatili předepsaný počet brigádnických hodin, obdrží po předložení brigádnické knížky na RD dne  15.12.2018 v době od 13,00 do 15,00 hodin poukázku na vánočního kapra  ( v uvedeném čase je již možné také zakoupit povolenky 2019 )

POZOR člen od 65 let a osoby osvobozené od brigád tento nárok nemají ( pokud nemají odpracované hodiny ) – příklad vyjmenovaná osoba odpracuje 10 hodin ač nemá povinnost má nárok na poukázku v hodnotě 80,- Kč.    Prodej ryb pro veřejnost a výdej vánočního kapra pro členy MO probíhá od 19.12.do 23.12.2018 v době od 09,00 do 11,00 hodin a od 13,00 do 16,00 hodin.

Dne 12.1.2019 ( sobota ) od 09,00 do 15,00 hodin bude v RD prodej známek a povolenek. nutno mít platný SRL a členský průkaz. Povolenky obdrží ti, kteří splnili podmínky pro vydání již v roce 2018 a odevzdali sumář úlovků. Novým členům až po odpracování, nebo doplacení příslušných hodin.                

 


 

Brigády v roce 2019:

jarní: první dva víkendy v dubnu, další termíny po dohodě s hospodářem panem Spálenským.

 


 

Výroční členská schůze: v sobotu na RD dne 23.3.2019 od 8.30 hodin 

 


Rybářské závody:  (datum stanoveno na výroční členské schůzi) 

Datum:

Místo: Pod Červeným, prezentace: od 6.00 hod.


 

Webové stránky : www.mocrsnovybor.cz

                                                                                         Petrův zdar

 

 
 

Rybářský řád pro rybníky místního významu - platnost od 26.3.2017 

Rybářské závody 2019 

Brigady 2019 

Odevzdání sumářů za rok 2019 

Členský příspěvek 2019 

Ceník povolenek 2019

Termíny vydávání povolenek 2019 

Výroční členská schůze 23.3.2019 

Prodej ryb, vánoční kapr 2019

 

Kontakt

Český rybářský svaz,
místní organizace Nový Bor

Sklářská 74
473 01 Nový Bor

Telefon: 723 810 819

E-mail: rybkynb@seznam.cz
WWW: www.mocrsnovybor.cz

Kalendář

Žádné nadcházející události

Zobrazit celý kalendář

Důležité změny

Dle platných stanov ČRS je  termín pro zaplacení členského příspěvku ( známky ) do konce měsíce dubna daného roku. Proto dochází ke změně prodeje známek a povolenek v kanceláři MO. Prodej vždy před výborovou schůzí a to vdobě 17,00 - 18,00 hodin až do konce dubna. Plán schůzí ve vývěsních skřínkách a také na webu.

^